Åtgärdat 20210617: Avrådan från att använda Safari