Möten som inte avslutas korrekt syns som pågående möte i portalen

Follow