Förekommande problem att logga in med bank-id och SMS OTP på iPhone/iPad

Follow