Problem att skicka meddelande till väntande gäster från lobby

Follow